Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Daň z nehnuteľností 2015

Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do konca januára podať priznanie k dani z nehnuteľností. Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.

Podať daňové priznanie musia aj firmy. Od januára však neexistuje samostatné tlačivo pre právnické osoby. Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom, spoločnom tlačive.

Nezmenilo sa len tlačivo ale aj podmienky zdaňovania nehnuteľností. Novela zákona o miestnych daniach (č. 268/2014 Z. z) nadobudla účinnosť 15. októbra 2014, ale fakticky začala platiť od januára tohto roku. Niektoré mestá ju už zapracovali do všeobecne záväzných nariadení.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali dávnejšie, obec či mesto vám pošle do 15. mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Novinky a aktuality
Druhá novinka Integer a nisi ante. Donec lorem leo, rhoncus nec tempus vel, bibendum quis nibh. Nullam...
V krátkosti o nás

Profesionalita v realitách II.

Profesionalita je špecializácia. Je dobré vedieť, že makler s ktorým komunikujete ma naozaj zmapovaný trh, že má dostatočné skusenosti v danej oblasti a najme dostatok ponúk na to, aby ste si našli to čo hľadáte.či sa už jedná o byt, dom, pozemok, najom, office. Preto ma každá oblasť špecializácie u nás svoju tvár. Tvár osobného makléra, ktorý rozumie tomu čo Vy práve hľadáte.

 


počítadlo.abz.cz